Netwerk eenpitters

Het netwerk voor directeuren van éénpitters wordt georganiseerd in samenwerking met CABO. Tijdens deze bijeenkomsten worden de directies geïnformeerd over actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. Allerhande thema’s binnen diverse beleidsterreinen zoals personeel, financiën, wet- en regelgeving, huisvesting en onderwijs worden belicht. Geregeld worden externe sprekers uitgenodigd.

Voor de deelnemers is er volop gelegenheid om specifieke punten naar voren te brengen of vragen voor te leggen aan de groep. Kortom, een effectief netwerk waar directeuren hun voordeel mee doen.