Netwerk P&O-ers

De medewerkers P&O van de bij PON aangesloten besturen, vormen een P&O netwerk.

Doelen

 • stimuleren van de professionalisering en het bevorderen van de mobiliteit
 • kennisdelen en gezamenlijk optrekken met betrekking tot de gemeenschappelijke uitdagingen waar de scholen voor staan
 • een plek te zijn waar P&O-ers met hun vragen terecht kunnen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel
 • de deskundigheid te bevorderen van de P&O functionarissen
 • genereren van relevante informatie en kennis over de regionale arbeidsmarkt en werkgelegenheidsperspectieven
 • voeren van effectief personeelsbeleid ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het onderwijs


Activiteiten

 • kennisdelen en gebruik maken van elkaars expertise
 • expertise van derden inhuren
 • workshop en trainingen organiseren en de vakorganisaties actief laten participeren
 • de uitkomsten van onderzoek over de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en werkgelegenheidsontwikkelingen omzetten in adequate activiteiten
 • gebruik maken van bestaande tools en/of aanpassing van deze tools. Deze tools worden door de P&O functionarissen ingezet voor verdere professionalisering van leerkrachten en het realiseren van mobiliteit