Bijeenkomst bestuurders Oost Nederland en ALV 16 juni 2020

11 mei 2020

De fysieke bijeenkomsten die gepland stond op 16 juni Bij Loetje in Gorssel is gecanceld i.v.m. het naleven van de richtlijnen van het RIVM. We zijn bezig om daarvoor in de plaats alternatieve online meetings te organiseren over de thema's die te maken hebben met de RAL/RAP.

De subsidieaanvraag voor de RAP in beide regio’s is positieve beoordeeld en de komende 2 jaar kan de regio een bedrag van ruim € 700.000 tegemoetzien. Het betekent dat we nu definitief kunnen doorstomen.

Voor de online meetings staan in ieder geval de actuele prognoses en de actuele stand van zaken m.b.t de lerarentekorten in de regio. En de te nemen stappen om deze aan te pakken, met als belangrijk thema op de korte termijn het realiseren van opleidingsplaatsen voor zijinstromers in de scholen en wat daarvoor nodig is om een kansrijk traject te worden. Informatie volgt zo spoedig mogelijk via de projectleider Gerard Couprie.

De ALV wordt op 16 juni ’s middags online georganiseerd, informatie daarover en de agenda volgt eind mei.


< overzicht nieuws