Corona en wat betekent dat voor onze vaste poolers?

12 mei 2020

I.v.m. het opengaan van de scholen zijn er aanvullende afspraken gemaakt met als uitgangspunt:

Een scala van deskundigen hebben bepaald dat het veilig is om te werken wanneer rekening wordt gehouden met de vastgestelde RIVM hygiënerichtlijnen. PON volgt deze richtlijnen. Matchers sturen poolers met vragen ten alle tijden door naar hun teamleider / coördinator.

Als volgt is afgesproken:

Medewerkers die vallen onder de risicogroepen (zie onderaan dit artikel) werken thuis.

Medewerkers die behoren tot de risicogroepen mogen wel naar school als ze dat willen, mits de passende maatregelen op school zijn genomen. Poolers is geadviseerd hiervoor vooraf contact op te nemen met de school.

Medewerkers die niet tot de risicogroepen behoren, maar wel gezondheidsklachten ervaren kunnen  contact opnemen met de bedrijfsarts van hun bestuur. De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker wel of niet tot de risicogroep behoort, en kan adviseren dat er reden is om met elkaar op zoek te gaan naar een mogelijke tijdelijke passende oplossing.

Van belang is om m.b.t. de duur van deze oplossing evaluatiemomenten af te spreken met de teamleider / coördinator. De landelijke monitoring maakt dat over een aantal weken meer duidelijkheid gaat komen over het besmettingsgevaar op de scholen. Daarop aansluitend kunnen dan de bijzondere afspraken die zijn gemaakt met de medewerkers worden bijgesteld en kunnen ook deze medewerkers weer naar school om les te geven.

Medewerkers die een zieke partner thuis hebben en daardoor niet durven te werken omdat ze bang zijn hun partner te besmetten worden ook verwezen naar de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bepaalt of deze angst reëel is gezien de medische aandoening van de partner. Ook dit is een situatie waar het van belang is dat de directeur en de medewerker met elkaar in gesprek gaan en opzoek te gaan naar een mogelijke tijdelijke passende oplossing. Zie verder bovenstaande informatie!

Het testen van medewerkers:
Het testen vindt alleen plaats als er sprake zijn van milde klachten en de medewerker onzeker is over haar/zijn gezondheid. De medewerker kan contact opnemen met de bedrijfsarts.

Werknemers van de volgende besturen, kunnen een afspraak met hun bedrijfsarts maken via het bestuurskantoor: Mijnplein / de Mare / Leerplein 055 / Poolster / scholengroep de Veluwezoom.

Werknemers van andere besturen worden doorverwezen naar bedrijfsarts Jan Heinen: telefoon: 06-49860400)

 

Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus (RIVM):

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn: 

  • Mensen van 70 jaar en ouder
  • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
  • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
  • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
  • Mensen met ernstige leverziekte. 
  • Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  > 40).

< overzicht nieuws