Loopbaangesprekken

3 september 2020

Een ieder die een keer van gedachten wil wisselen over zijn/haar loopbaan is van harte welkom op ons Loopbaancentrum. Samen kunnen we dan, in vertrouwen en openheid, je vragen verkennen. Te denken valt aan de volgende vragen:

Hoe kan ik met meer passie in mijn werk staan?
Wat zijn verdere ontwikkelingsmogelijkheden?
Hoe kan ik duurzaam inzetbaar blijven?

Alle medewerkers van de besturen die lid zijn van PON hebben recht op een gratis oriënterend loopbaangesprek.
Neem voor een afspraak contact op met Loopbaancentrum Oost Nederland info@loopbaancentrumoostnederland.nl
 


< overzicht nieuws