In- en doorstroom via de PONflexpool

16 oktober 2020

Vanaf 2013 is de vaste PONpool ingezet als doorstroompool voor personeel dat te veel op scholen aanwezig was ten gevolge van de snelle krimp in het leerlingenaantal.
In 2016 kregen de besturen last van de WWZ, waardoor het werken met tijdelijk personeel  extra risico’s met zich meebracht. Daarom werd het percentage dat de besturen in de vaste pool konden onderbrengen opgehoogd naar 6%.
Deze keuzes hebben geleid tot elk jaar veel nieuwe collega’s in de pool en uiteraard vertrokken er jaarlijks ook veel mensen naar weer een vaste werkplek.

Zeker in een tijd waarin het tekort aan leerkrachten toeneemt, is het interessant om te weten waar de nieuwe collega’s in de pool vandaan komen en wat hun nieuwe werkplek is geworden, wanneer ze weer uit de pool vertrekken. Voor alle nieuwkomers en vertrekkende leerkrachten in kalenderjaar 2020 hebben we dat onderzocht:

Bovenstaande heeft geleid tot een pool, die in september 2020 nadat alle 3 vakantieregio’s zijn gestart 187 invallers telde. Uiteraard is de invalpool op deze wijze een zeer dynamisch gebeuren.
Het is interessant om te kijken hoelang de huidige groep collega’s in de vaste invalpool van PON in deze pool zitten:


< overzicht nieuws