Kwaliteitsbewaking van de poolers

21 oktober 2020

Door de maatregelen is het op dit moment niet mogelijk en wenselijk dat wij vanuit PON de scholen in gaan om onze poolers te bezoeken in hun lessen. Toch verdienen poolers een goede begeleiding!
Onze seniors (begeleiders van de starters in de vaste pool) en begeleiders traject scholing en begeleiding (van de tijdelijke pool) zijn begonnen met het laten filmen van lessen om zo toch een stuk begeleiding voort te kunnen zetten. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met pooler, de directie van de school en het moet passen binnen de mogelijkheden van de AVG.
Bij lange vervangingen (langer dan 4 weken) worden poolers vaak meegenomen in het personeelsbeleid van de school. De directeur neemt een lesbezoek af en voert passende gesprekken over functioneren. Wij hopen als PON hiervan ook een uitwerking te ontvangen, uiteraard in overleg met de pooler zelf.  De coördinatoren van de vaste pool sturen in het geval van een lange vervanging een vragenlijst naar de directeur om zo zicht te krijgen op het functioneren van de pooler binnen de school.  Op deze wijze doen we zaken niet dubbel en hebben we zicht op de pooler!
Voor de poolers die de korte vervangingen invullen staat in oktober en maart vanuit de Vabo de feedbackvragen uit. Hier vragen we feedback over de poolers vanuit de scholen en over de scholen vanuit de poolers.  
Bij vragen of zorgen over poolers hopen wij van harte dat jullie contact opnemen met ons kantoor, zodat we mensen samen op gepaste wijze kunnen begeleiden en we er met ons allen voor zorgen dat mensen in het onderwijs behouden blijven.

 


< overzicht nieuws