Aansluiten directieberaad / overleg met directeuren

9 november 2020

Wij vinden het belangrijk om af en toe af te stemmen met de directies, cijfers te presenteren en dingen op te halen vanuit het werkveld om zo een goede en open samenwerking te hebben en houden. Daarnaast kunnen we het proces van vrijwillige mobiliteit en andere actuele zaken toelichten. We merken in de contacten met de directeuren dat het lang niet altijd duidelijk is wat wij nog meer voor hen kunnen betekenen. Bijvoorbeeld het aansluiten in een teamvergadering om leerkrachten uit te leggen welke mogelijkheden werken in de pool hen kan bieden.
Wij willen jullie dan ook vragen om ergens dit schooljaar,  op de agenda van het directeurenoverleg, tijd in te ruimen om de coördinatie / matching van het PON aan te laten sluiten. Men hoeft zich (uiteraard) niet verplicht te voelen maar we doen het graag!

 


< overzicht nieuws