Arbodienstverlening via PON

25 januari 2021

Een groot aantal schoolbesturen en onderwijsgelieerde organisaties in de regio, neemt naar volle tevredenheid arbodienstverlening af via PON. Dat doen ze niet zomaar…

Ons (onafhankelijke!) Arbo team, bestaande uit twee bedrijfsartsen en twee inzetbaarheidscoaches, staat voor direct persoonlijk contact met de organisaties én haar medewerkers.

Het Arbo team:

  • heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en kent alle specifieke wet- en regelgeving
  • werkt primair aan preventie en het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim
  • helpt de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten
  • werkt multidisciplinair, met korte lijnen tussen bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach
  • heeft directe lijnen met Loopbaancentrum Oost Gelderland voor loopbaanvragen
     

Voorkomen van ziekte lukt niet altijd maar de focus op preventie blijkt goed te werken!
Zowel leidinggevenden als ook medewerkers kunnen het initiatief nemen om een preventief consult aan te vragen bij de inzetbaarheidscoach of bij de bedrijfsarts.  

Blijf niet te lang lopen met spanningen op het werk door onenigheid met collega’s of privézorgen die worden meegenomen naar het werk of zorgen over een hoge werkbelasting; maak het bespreekbaar!

De inzetbaarheidscoaches zijn:

Ons Arbo team ondersteunt graag en wil juist in deze tijd dichtbij zijn… wél met inachtneming van de 1,5 meter en andere Covid-19 maatregelen.

De Arbodienstverlening via PON wordt gecoördineerd door Loopbaancentrum Oost Nederland.

Contactpersoon: j.jansen@loopbaancentrum-on.nl – José Jansen 
Spreekuurlocatie: Het Emerhuys aan de Piet Heinstraat 5 in Zutphen


< overzicht nieuws