PON 2020 in cijfers

30 januari 2021

Aantal verzoeken
2020 was een bijzonder jaar. Door de lockdown zagen we de vraag afnemen, hetgeen vooral voor tijdelijke poolers vervelend uitpakte. De vaste poolers konden veel ondersteuning bieden bij het thuis-onderwijs of bij de opvang van kinderen op school.
De grijze lijn van 2020 laat vanaf week 12 zien dat het aantal verzoeken tot week 26 duidelijk achterbleef bij de jaren daarvoor.

In- en doorstroom
Één van de belangrijke doelstellingen van PON is om de pool vooral te gebruiken als instroom – ontwikkel – doorstroom instrument. Daarom houden we deze cijfers ook bij. Hierbij wordt de pool vooral gezien als een instrument om tot goed personeelsbeleid te komen. Men kan op een veilige manier op zoek gaan naar een mooie nieuwe werkplek.
Het grote aantal nieuwe collega’s vanaf 2018 heeft alles te maken met het feit dat de besturen hadden besloten om de vaste pool op te hogen van 4% naar 6%. Ook sloten enkele nieuwe grote besturen aan, die ook voor veel nieuwe collega’s in de pool zorgden.
        
        
Zoals te zien is verblijft meer dan 80 % van de leerkrachten maximaal 2 jaar in de pool.

Dit heeft diverse oorzaken:

  • Besturen binden jonge afgestudeerde leerkrachten ook al hebben ze op dat moment nog geen vaste school voor hen.
  • Leerkrachten, die van buiten komen, willen graag de omgeving en de scholen leren kennen voordat ze zich aan een vaste school binden.
  • Via blije mobiliteit stappen leerkrachten naar de pool, waar ze kunnen zoeken wat er aan andere mogelijkheden zijn bij diverse besturen.
  • Scholen hebben wel een vaste plek voor een nieuwe leerkracht, maar de leerkrachten willen graag een baan voor een grotere omvang. De pool is dan een mooie aanvulling.


Oplossingspercentage
Door een groeiend lerarentekort in Nederland wordt het op diverse plaatsen erg lastig om vervangingen nog op te lossen. We horen op diverse plekken in Nederland dat soms maar 50% van de verzoeken kunnen worden ingevuld. Gevolg: onbevoegden voor de groep; directeuren of IB’ers die gaan lesgeven; groepen worden over andere groepen verdeeld of nog erger: leerlingen moeten naar huis worden gestuurd. Bij PON lukt het nog steeds om veel vragen op te lossen.


< overzicht nieuws