Afwijkende aanvangstijden

10 februari 2021

In ons boekingssysteem voor de vervangingen, VABO, staan de begin- en eindtijden van alle scholen. Wij horen van poolers terug dat dit soms niet meer overeenkomt met de actuele stand van zaken. Soms is er sprake van een gespreide aanvangstijd of is er sprake van een ‘inloopmoment’. Voor onze poolers is het prettig om dit te weten in het kader van hun voorbereiding op de dag. Vriendelijk verzoeken wij alle directeuren om even te checken wat er bij VABO vermeld staat bij hun scho(o)l(en) en dit indien van toepassing aan te passen. Als dit zelf niet lukt, kan er ook een mailtje gestuurd worden naar info@ponprimair.nl met het verzoek de begin- en/of eindtijd aan te passen.


< overzicht nieuws