Goudkrachtpool

11 februari 2021

In 2013 is besloten om de PON invalpool vooral te gebruiken als een in- en doorstroomplek voor personeel dat ten gevolge van de krimp geen plek meer kon vinden op één van de scholen. Bij deze keuze is besloten om nieuwe mensen, die in de PON invalpool een plek zouden krijgen, daar in principe 2 jaar de gelegenheid kregen om op een school weer een vaste plaats te vinden. Veel leerkrachten hebben op deze wijze weer een nieuwe inspirerende plek gevonden bij één van de leden van PON.

Intussen is er ook in onze regio geen sprake meer van een overschot van leerkrachten (door de krimp), maar merken we ook hier de gevolgen van het lerarentekort, dat in heel Nederland speelt.
Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook gemerkt dat leerkrachten, die nog met plezier enkele jaren wilden werken, het naar de zin hebben in de pool zodat ze zich vooral kunnen richten op het lesgeven.
Deze groep collega’s, met veel ervaring, kunnen we in een tijd dat er een gebrek is aan leerkrachten, ook erg goed gebruiken in de PON invalpool. Hun pedagogische ervaringen komen in ons mooie vak zeker in de invalpool goed van pas.

Als collega’s de stap naar de PON invalpool zetten, dan zou die genoemde 2 jaar ‘af kunnen schrikken’. Daarom hebben we als onderdeel van de vaste PON invalpool de Goudkrachtpool opgestart.

Wat zijn de uitgangspunten om voor de Goudkrachtpool in aanmerking te komen:

Een aanstelling bij één van de PON-besturen (dit blijft ook zo bij een plaatsing in de pool).
De Goudkrachtpool staat open voor leerkrachten die voornemens zijn om binnen 5 jaar met (pre)pensioen te gaan.
De instelling om bij invalwerk als volwaardige leerkracht aan de slag te gaan. Waarbij je je zoveel mogelijk aanpast aan de cultuur van de school waar je dan werkt.
Breed inzetbaar zijn, zowel wat betreft de plaats van het invalwerk als van de diversiteit van het invalwerk.
Open staan voor aansluiting bij de PON-Academie en voor formele en informele ontmoetingen met andere collega’s in de pool.
De CAO afspraken voor oudere werknemers (uren Duurzame Inzetbaarheid uitruilen voor vrije tijd) blijven onverkort van toepassing.
Flexibel met de werkdagen kunnen omgaan is bij een plek in de PON invalpool bespreekbaar.
Je krijgt een vaste coördinator toegewezen als leidinggevende / aanspreekpunt.

Iedereen die zich aangesproken voelt nodigen we uit om, geheel vrijblijvend, contact op te nemen met één van de coördinatoren van PON.

Mail voor een afspraak met: info@ponprimair.nl


< overzicht nieuws