Begeleiding Tijdelijke pool

1 april 2021

Even voorstellen……

Wij zijn Elise Willemsen en Margo Muller, de begeleiders van de Tijdelijke Pool bij PON. We begeleiden poolers die zich aangemeld hebben voor scholing & begeleiding. We starten de begeleiding met een online kennismakingsgesprek. De begeleiding is volledig op maat en naar behoefte. Ook bespreken we de mogelijkheden van het scholingsbudget dat voor elke pooler binnen scholing en begeleiding beschikbaar is. Als de pooler eenmaal lekker aan de slag is op een school van PON, komen we een keer op lesbezoek. Zo krijgen we in beeld waar de pooler staat, wat iemand evt. nodig heeft en waar talenten liggen. Poolers die niet kiezen voor scholing & begeleiding, kunnen overigens ook een lesbezoek van ons verwachten.

Corona heeft ons uiteraard ook voor de nodige uitdagingen gezet. Lesbezoeken waren ineens niet meer zo vanzelfsprekend; externen zijn immers lange tijd uit de scholen geweerd.

Gelukkig merken we inmiddels dat de meeste scholen  een weg hebben gevonden in hun Coronabeleid. Lesbezoeken vanuit PON worden nu vaak gezien als primair proces. Het is immers in ieders belang de poolers goed in beeld te hebben. Wij zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid van de besturen en PON. Mocht er onverhoopt toch geen bezoek kunnen plaatsvinden, dan schakelen wij over op alternatieven. Te denken valt aan een opname van een les, een livestream, een verslag van een intern lesbezoek delen, etc. We gaan er vanuit dat we hier met de nodige creativiteit samen uitkomen!


< overzicht nieuws