Vrijwillige mobiliteit

26 september 2021

Regelmatig wordt PON benaderd met de vraag hoe personeel geïnformeerd kan worden over de mogelijkheden, die leerkrachten hebben als ze eens verder willen kijken om dat via de PONflexpool te doen.

Soms is er sprake van krimp, waardoor iemand uit het team een andere keuze moet gaan maken, maar ook in het kader van goed personeelsbeleid kan het bijdragen aan het vitaal houden van een schoolteam.

Coördinatoren van de flexpool komen graag voorlichting geven in het team over de kansen en bedreigingen van zo’n overstap.

We hebben ervaren dat het handig is om dat verhaal juist te laten vertellen door iemand van PON, i.p.v. een directeur of bestuurder van een organisatie.

Leerkrachten vinden een onafhankelijk gesprek vaak net wat vertrouwder.

De maanden oktober / november zijn over het algemeen geschikt om dergelijke gesprekken in te plannen, omdat dit ruim voor aanvang van de formatiegesprekken is.

Klik HIER voor ons filmpje over vrijwillige mobiliteit.

Zie ook het artikel elders op onze site over de ‘Goudkrachtpool’.


< overzicht nieuws