Vertrek directeur-bestuurder

1 oktober 2021

In de inleiding vertelden we het al: onze directeur-bestuurder Mini Schouten is vertrokken. Mini is sinds een aantal jaren woonachtig in Haarlem en toen er een wel héél mooie en passende klus voorbij kwam, op een wel héél mooie passende afstand, was de verleiding té groot om deze uitdaging niet aan te pakken. Na tien jaar PON begint Mini binnenkort als directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek. We wensen haar heel veel plezier en succes en feliciteren deze stichting met hun aanwinst!
In nauw overleg met de Raad van Toezicht van PON is er voor gekozen om niet meteen op zoek te gaan naar een nieuwe directeur-bestuurder. Het lopende schooljaar investeren we in onze organisatie en willen we een aantal zaken, in nauw overleg met onze besturen, opnieuw neerzetten. Uiteindelijk zal dit leiden tot een werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder in het voorjaar zodat de nieuwe persoon per 1 augustus 2022 kan starten.
Tot die tijd zullen zaken in nauw overleg met de RvT en regiegroep worden opgepakt waarbij Susan van der Molen zal fungeren als ‘bureaudirecteur’.
Alle communicatie en gebruikelijke procedures rondom vervanging en de diverse bijeenkomst lopen door zoals u dat van ons gewend was. Van de procedure, de te nemen stappen en de genomen besluiten houden we onze achterban uiteraard op de hoogte, onder andere via de PONPOST.


< overzicht nieuws