Onbevoegd voor de klas?

11 maart 2022

Vanwege het lerarentekort worden creatieve oplossingen gezocht (en gevonden) qua bemensing voor de groep. Ook studenten spelen hierin vaak een rol. Uiteraard is dit aan de scholen / besturen zelf om hierin besluiten te nemen. Wel willen we jullie, mede vanuit de regiegroep van PON, hierin een richtlijn meegeven:

Studenten mogen na het met succes afronden van hun LIO-stage ingezet worden als leerkracht. Tot die tijd mogen studenten fungeren als onderwijsassistent. Over het betalen van studenten wordt verschillend gedacht. In een streven om hierin tot één lijn binnen PON te komen (al beseffen wij ons dat de besturen hierin autonoom beslissingen mogen nemen), stellen wij het voor om bij het uitbetalen van studenten voor inzet in de scholen te kiezen voor een onderwijsassistent-schaal.


< overzicht nieuws