Matchen via onze matchers

17 maart 2022

Het klinkt heel logisch: onze matchers zijn er voor het matchen. Wij prijzen ons gelukkig met een zeer deskundig en ingespeeld matchingsteam en merken iedere dag weer wat de kwaliteit van hun werk is. Af en toe merken wij dat er door directeuren ‘akkoordjes’ worden gesloten met vervangers zónder dit via de matching te laten gaan. In deze tijd van schaarste zeer begrijpelijk maar toch zouden we willen oproepen om dit áltijd via ons kantoor te laten lopen. Gebeurt dit niet, dan zijn wij binnen de kortste keren het overzicht kwijt en dat komt het matchingsproces (en dús jullie!) niet ten goede.

Wij danken jullie bij voorbaat voor de medewerking!


< overzicht nieuws