We hebben een nieuwe directeur-bestuurder!

4 juli 2022

Wij zijn erg blij en verheugd dat we kunnen melden dat onze zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder een mooie uitkomst heeft opgeleverd.

Vanaf 1 september zal Fred Ruijling onze organisatie leiden. Fred woont in onze mooie PON regio en is momenteel partner en senior adviseur bij PentaRho. Vanuit die rol begeleidde hij de afgelopen jaren veel projecten in het PO en VO; onder andere op het gebied van taakbeleid, procesbegeleiding bestuurlijke samenwerking, interim management en onderhandelingen met de vakbonden.

Velen in ons werkveld zijn hem ergens al eens tegengekomen. Temeer omdat hij ook eerder nauw betrokken was bij PON. Hij ontwikkelde het plan  “PON in Beweging”, waarbij we met de betrokken 30 schoolbesturen gedwongen ontslagen ten tijde van de krimp wisten te voorkomen.

We verheugen ons op zijn komst en hebben hiermee veel vertrouwen in de toekomst van PON!


< overzicht nieuws