Kwaliteitsbewaking van de poolers

7 oktober 2022

Kwaliteitsbewaking van de poolers
 

Op veel scholen lopen PON-poolers rond uit zowel de tijdelijke als vaste pool. In 80% van de gevallen doen zij een lange vervanging. Dit betekent vaak dat ze echt een onderdeel zijn van het team. Ook is het in veel gevallen zo dat een pooler deels in de formatie van een school werkt en deel in de vaste pool, omdat hij/zij meer wil werken dan in de ‘eigen’ school mogelijk is.

Regelmatig stellen poolers de vraag waar zij terecht kunnen met hun begeleidingsvragen of zijn daar onduidelijkheden over. Vandaar dat wij ze graag nog even op een rijtje zetten:

Bij een pooler die in de formatie werkt of lange vervangingen (langer dan 4 weken) doet, gaan wij er van uit dat hij/zij wordt meegenomen in het personeelsbeleid van de school. De directeur, IB-er of Opleider in de school kan een lesbezoek brengen en voert passende gesprekken over functioneren.

Wij adviseren onze poolers om een eigen portfolio op te bouwen en pro-actief hulp te vragen in de school waar hij/zij vaak lange(ere) tijd is. Het is dus heel gebruikelijk dat een pooler zelf om begeleiding/ondersteuning/een lesbezoek vraagt. Wanneer een pooler deze vragen niet uit is het altijd wenslijk om hierover in gesprek te gaan.

Wij worden als PON graag deelgenoot van de ontwikkelingen (ook evt. beoordelingen) en vragen hier ook naar bij onze poolers. Bij zorg is het goed (zeker als er sprake is van een tijdelijke aanstelling) om dit te delen en evt. met elkaar in een drie-gesprek te gaan, zodat er voortgang is in de begeleiding.

Voor starters en herintreders bieden wij iedere pooler de mogelijkheid om 3x begeleid te worden door een van onze Seniors (met een coachende, ondersteunende rol). In overleg kunnen we de Senior ook koppelen aan een leerkracht die begeleiding nodig heeft bij het werken aan zijn leerdoelen of leervragen. In dit geval is het belangrijk dat eerst het gesprek met de leerkracht zelf heeft plaatsgevonden, evt. met betrokkenheid van de coördinator. Seniorbegeleiding heeft alleen maar zin als de pooler hier voor open staat.

In alle gevallen vragen wij de directeuren om goed functionerende leerkrachten die voor de tijdelijke pool werken en die behoefte hebben aan meer vastigheid, voor te stellen bij de P&O- er van hun bestuur of bij ons. Wellicht is een plek in de vaste pool een betere plek en kunnen we personeel met elkaar ‘binden en boeien’.

Vanuit het motto ‘Samen staan we sterk’ nodigen wij jullie van harte uit om bij vragen contact op te nemen met een de coördinatoren of onze matchers, zodat we onze poolers samen op gepaste wijze kunnen begeleiden en we er met ons allen voor zorgen dat mensen in het onderwijs behouden blijven en op de juiste plek terecht komen.


< overzicht nieuws