Toekomstplannen PON

29 januari 2023

Toekomstplannen PON

Vorig schooljaar heeft er een onderzoek plaats gevonden wat betreft Toekomst PON. Met als vraag is PON als dienstverlener nodig in deze tijd?

Uiteindelijk werd er een JA door de besturen gegeven. Juist in deze tijd hebben de besturen elkaar en PON als dienstverlener keihard nodig. Het personeelstekort is de gemeenschappelijk vijand.

 

Welke acties zetten we nu concreet in?

Het inzetpercentage. Tijdens de ALV van afgelopen oktober hebben we met de besturen afgesproken dat we blijven werken aan het inzetpercentage van 6%. Gezamenlijk hebben we de verantwoordelijkheid om de pool te vullen. Tijdens de jaarlijkse bestuursgesprekken zijn de acties die hiervoor nodig zijn besproken.

Centraal werven. Dit blijft een belangrijk speerpunt. Hoe behouden we mensen, blijven mensen in hun kracht en blijft de regio aantrekkelijk? De vacature voor de vaste pool staat weer online en we gaan de komende tijd voorlichtingsbijeenkomsten op kantoor organiseren voor iedereen die in het basisonderwijs in Oost Nederland wilt werken. Daarnaast zijn we druk bezig met een nieuw animatiefilmpje over werken in de pool. Ook zijn we achter de schermen met andere plannen bezig, maar hierover informeren we jullie nog t.z.t.

VR learning/podium. Voor planbaar verlof, kan er VR learning tech ingezet worden, maar daarnaast ook podium. De matchers kunnen hierover informatie verschaffen en denken mee als er geen invaller beschikbaar is naar andere mogelijkheden.

Enquête personeel. Er is een enquête uitgegaan naar alle besturen. Met als doel om te inventariseren wat de effecten zijn wanneer NPO stopt.

Pool onderwijsondersteuners. Vanaf het nieuwe schooljaar willen we dit realiseren. Er is een werkgroep samengesteld om deze pool op te zetten. 

Instroommakelaar. De sollicitaties voor deze functie zijn inmiddels afgerond en we hebben een geschikte kandidaat gevonden die zich binnenkort gaat voorstellen. Deze instroommakelaar gaat aan de slag om de verbinding te maken tussen de verschillende opleidingen en het werkveld.

Bij al deze uitgezette acties hebben WE elkaar daarbij nodig!

Met en voor elkaar!
 


< overzicht nieuws