Vaste pool voor onderwijsondersteuners

4 april 2023

De afgelopen jaren kreeg PON steeds vaker de vraag of er niet een vaste pool met onderwijsondersteuners kon komen.

De bestuurders hebben in de ALV van december jl. de handen ineen geslagen en zijn akkoord gegaan met het opzetten van zo’n vaste pool. Een werkgroep met P&O’ers en directeur-bestuurders is hier samen met medewerkers van PON mee aan de slag gegaan.

Per 1-8-2023 start de vaste pool met onderwijsassistenten en leraar ondersteuners die voorgedragen zijn door besturen van PON.

Het onderwijsondersteunend personeel in de vaste pool kan ingezet worden voor:

  • vervangingen van ziekte/verlof van onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners in de formaties
  • het anders organiseren binnen de scholen (naast een leerkracht of het werken met een kleine groep, niet i.p.v. een leerkracht).
  • De pool is bedoeld voor onderwijsassistenten (A, B & C) en leerkrachtondersteuners (A & B),        

Besturen stimuleren (boventallig) personeel voor een intake bij deze vaste pool. We werven niet extern, maar stellen wel de mogelijkheid intern open.

Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0314-383968 of info@ponprimair.nl

 


< overzicht nieuws