Vroegtijdig inzetten van loopbaanbegeleiding leidt naar nieuw Perspectief!

8 juni 2023

Vroegtijdig inzetten van loopbaanbegeleiding leidt naar nieuw Perspectief!

De afgelopen 2 jaar werkte Loopbaancentrum Oost Nederland intensief samen met VfPf (Vervangingsfonds/Participatiefonds) binnen de ‘Pilot Perspectief’.  Het was een mooie samenwerking.

In het voortraject waren het UWV en de CABO ook betrokken. Eind april sloten we de pilot af en presenteerden we het binnen het Netwerk P&O.

We besloten samen dat de onderzochte werkwijze geïntegreerd gaat worden in de werkwijze van het Loopbaancentrum. Maatwerk blijft het uitgangspunt. Behoud van personeel voor het onderwijsveld is het doel. Mocht het onderwijs of functie niet meer passend zijn voor een werknemer, dan kan er onderzoek gedaan worden naar een ander passend perspectief. Wij zetten hiervoor het ‘oriënterend loopbaangesprek’ of het ‘loopbaankoersonderzoek’ in.  We hopen zo samen met de besturen te voorkomen dat werknemers langdurig in de WW terecht komen en ervoor te zorgen dat medewerkers vanuit eigen regie een mooi en passend loopbaanpad kunnen volgen.

Hieronder uitgewerkt in een infographic:

Het is belangrijk dat het Loopbaancentrum vroegtijdig en op maat aan de slag gaat met de loopbaanvraag van de werknemer. Dit vergroot de kans dat deze medewerker voor het onderwijs behouden blijft, eventueel in een andere functie of organisatie.

Is behoud niet mogelijk? Dan kan bij ontslag (in samenspraak met de werknemer, het Loopbaancentrum en het Participatiefonds) een warme overdracht volgen. 
Het voordeel hiervan is tijdwinst. De werknemer wordt hierdoor sneller weer beschikbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt. Er kan direct door PF geacteerd en ondersteund worden om de werknemer van a naar b te krijgen.

Tijdens de pilot zijn er 2 werknemers in de WW gekomen en heeft er een warme overdracht plaatsgevonden met het VfPf. Hierdoor kon de werknemer verdergaan met zijn of haar nieuwe perspectief.

In de periode vanaf augustus 2022 t/m juni 2023 zijn er 90 oriënterende loopbaangesprekken gevoerd en zijn er 17 nieuwe ‘loopbaankoersonderzoeken’ gestart.

Zie hier de presentatie.


< overzicht nieuws