PON cijfers in beeld

9 juni 2023

Het werk van de PON Flexpool in beeld

De medewerkers van de PON Flexpool zijn ook dit schooljaar druk geweest met het vullen van de vaste en de tijdelijke pool. Hieronder zie je de resultaten van hun inspanningen.

Stijgende lijn in aantal vaste poolers
Op 29 mei waren er 150 poolers in de vaste pool. Na de ‘dip’ in 2021 zie je dat de jaren daarna weer een stijging is ingezet. Daarnaast zijn er dit schooljaar 142 tijdelijke poolers ingeschreven. Dit zijn leerkrachten en ondersteuners.

51 nieuwe vaste poolers

Dit jaar zijn 51 personen ingestroomd in de vaste pool. Daarnaast lopen er momenteel nog veel sollicitatiegesprekken. In augustus stromen er 20 vaste poolers in. We verwachten dat  dit er nog veel meer gaan worden.

Waar komen de poolers vandaan?

Van de 51 ingestroomde poolers in de vaste pool bestaat het overgrote deel uit mensen die binnen PON mobiliteit hebben aangevraagd en uit starters in het basisonderwijs. Samen vormen zij bijna 40% van de instromers.  

Daling aantal uitgestroomde poolers

Van de 34 poolers die aangaven in 2023 de pool te gaan verlaten, zijn er inmiddels 24 uitgestroomd. 10 poolers stromen per 1 augustus uit. Er zullen er ongetwijfeld meer volgen, maar het lijkt er wel op dat het aantal uitstromers lager zal liggen dan in 2022.

Meeste uitstromers blijven bij PON

Waar gingen de uitstromers naartoe? Het grootste deel (23 mensen) is uitgestroomd naar een vaste functie binnen het eigen bestuur. 5 personen gingen naar een ander PON bestuur. Het grootste deel van de uitstromers blijft dus behouden voor PON.

Meeste uitgestroomde poolers bleven maximaal 1 jaar

Zoals je hieronder ziet, zagen de meeste uitgestroomde poolers in 2023 de pool als een tijdelijke optie. 61% van de uitgestroomde poolers werkte maximaal 1 jaar in de pool. Slechts 6% werkte meer dan 5 jaar als pooler.

Zoveel verzoeken kregen de medewerkers van de PON Flexpool

Het eerste half jaar van 2023 kregen de medewerkers van de PON Flexpool 16.304 verzoeken van de besturen te verwerken. Waar de teller eind 2023 eindigt is nog niet te voorspellen, maar de kans is groot dat het er evenveel of misschien wel meer dan in 2022 worden.

Oplossingspercentage stijgt

Het schooljaar is nog niet ten einde, maar nu al vulden de medewerkers van de PON Flexpool bijna 8% meer verzoeken in dan in het schooljaar 21/22. Hiermee komen we alweer in de buurt van het schooljaar 20/21. 60% van de verzoeken werd ingevuld met vaste poolers en 40% met tijdelijke poolers.

Vooral langdurende vervangingen

In het onderstaande diagram zie je dat het grootste deel (71%) van de verzoeken in schooljaar 22/33 tot nu toe bestaat uit langdurige vervangingen. 29% bestond uit kortdurende vervangingen.

Onderwijsondersteuners in de vaste pool

Dit jaar is PON gestart met een vaste pool voor onderwijsondersteuners. Inmiddels hebben we 6 nieuwe onderwijsondersteuners aangenomen in de vaste pool. Zij starten per 1 augustus 2023.


< overzicht nieuws