Kwaliteitsbewaking van de poolers

1 oktober 2023

Kwaliteitsbewaking van de poolers

Op veel scholen lopen PON-poolers rond uit zowel de tijdelijke als vaste pool. In 80% van de gevallen doen zij een lange vervanging. Dit betekent vaak dat ze echt een onderdeel zijn van het team. Ook is het in veel gevallen zo dat een pooler deels in de formatie van een school werkt en deels in de vaste pool, omdat hij/zij meer wil werken dan in de ‘eigen’ school mogelijk is of nieuwsgierig is naar andere scholen.

Regelmatig stellen poolers de vraag waar zij terecht kunnen met hun begeleidingsvragen of zijn daar onduidelijkheden over. Vandaar dat wij een aantal dingen nog graag even op een rijtje zetten:

  • Bij een pooler die in de formatie werkt of lange vervangingen (langer dan 4 weken) doet, gaan wij ervan uit dat hij/zij wordt meegenomen in het personeelsbeleid van de school. De directeur, IB-er of Opleider van de school kan een lesbezoek brengen en voert passende gesprekken over het functioneren.
  • Wij adviseren onze poolers om een eigen portfolio op te bouwen en pro-actief hulp te vragen in de school waar hij/zij vaak lange(ere) tijd is. Het is dus heel gebruikelijk dat een pooler zelf om begeleiding/ondersteuning/een lesbezoek vraagt. Als een pooler deze vragen niet uit, is het altijd wenselijk om hierover in gesprek te gaan.
  • Soms hebben poolers een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Werkt deze pooler voor jouw bestuur? Neem hem/haar dan mee in de beoordelingscyclus die ook van toepassing is op de andere leerkrachten binnen jullie organisatie. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met een van de coördinatoren.

 

PON wordt graag deelgenoot van de ontwikkelingen (ook over de eventuele beoordelingen) en vragen hier ook naar bij onze poolers. Is er reden tot zorg? Dan is het goed om dit te delen, zodat we eventueel met elkaar in een drie-gesprek kunnen gaan, zodat er voortgang is in de begeleiding.

Wij bieden onze starters en herintreders de mogelijkheid om 3 keer begeleid te worden door een van onze Seniors (dit zijn ervaren leerkrachten met een coachende, ondersteunende rol). In overleg kunnen we de Senior ook koppelen aan een leerkracht die begeleiding nodig heeft bij het werken aan zijn of haar leerdoelen of leervragen. In dit geval is het belangrijk dat eerst het gesprek met de pooler zelf heeft plaatsgevonden, eventueel samen met de coördinator. Seniorbegeleiding heeft alleen maar zin als de pooler hiervoor open staat.

Heb je op jouw school goed functionerende leerkrachten die voor de tijdelijke pool werken en die behoefte hebben aan meer vastigheid? Stel hen dan voor bij de P&O- er van hun bestuur of bij ons. Wellicht passen zij beter in de vaste pool en kunnen we personeel met elkaar ‘binden en boeien’.

Vanuit het motto ‘Samen staan we sterk’ nodigen wij jullie van harte uit om bij vragen contact op te nemen met de coördinatoren of onze matchers. Zo kunnen we onze poolers samen goed begeleiden en zorgen we er met ons allen voor dat mensen in het onderwijs behouden blijven en op de juiste plek terecht komen.


< overzicht nieuws