Een aantal feiten van de PON Flexpool op een rij

13 oktober 2023

Een aantal feiten van de PON Flexpool op een rij

Wist je dat…

 • onze pool bestaat uit 180 vaste poolers, maar daarnaast op dit moment ook nog 75 tijdelijke poolers werkzaam zijn?
 • elk bestuur tot 6% personeel levert in de vaste pool?
 • wij bovenbestuurlijk inzetten?
 • de pool vooral bedoeld is als doorstroom/loopbaaninstrument?
 • er verschillen zijn tussen een tijdelijke en vaste pooler? (zie hieronder).

 • alle vaste poolers een contract krijgen bij een bestuur en de werkgeverstaken bij ons liggen?
 • bij alle tijdelijke poolers de werkgeverstaken bij de scholen liggen?
 • begeleiding van een vaste pooler vanaf 4 weken bij de directeur ligt?
 • we er bij een lange vervanging (min 4 weken) ervanuit gaan dat verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken over de vervanging? (Directeur – pooler) Bijvoorbeeld verwachtingen over studiedagen, inloopavonden en werkgroepen.
 • we een goudkrachtpool hebben? De goudkrachtpool is speciaal voor ervaren leerkrachten die binnen 5 jaar met (pre)pensioen gaan. Deze  leerkrachten zetten in de goudkrachtpool hun ruime ervaring in voor verschillende scholen. Om zo met veel plezier les te geven tot aan het pensioen. https://youtu.be/FVr6ptneV9g
 • we uitgaan van de CAO PO, elke dag 0.2 is, dus een pooler voor 8 uur wordt ingezet en uitbetaald? De school bepaalt wanneer een pooler kan vertrekken.
 • nadat alle werkzaamheden voor de groep zijn gedaan, we aangeven bij de poolers om na te vragen bij een MT lid/IB’er van de school of hij/zij nog iets kan betekenen?
 • we het belangrijk vinden dat een pooler prettig wordt ontvangen en dat er een programma klaar ligt? (inclusief codes)
 • dit onze speerpunten zijn:

 • we presentaties over PON geven aan teams op scholen?
 • als een tijdelijke pooler ww-uitkering aanvraagt, het bestuur 50% betaalt (was 100%)? Als een tijdelijke pooler vervanging heeft gedaan (rechtspositioneel verlof, bijvoorbeeld huwelijk betrokkenen, begrafenis familie, zwangerschapsverlof) een verlagingsverzoek gedaan kan worden naar 10% (was 0%). Let op! Dit verzoek moet vooraf worden gedaan en voldoen aan voorwaarden. Vraag dit na bij jouw bestuur.
 • Als een tijdelijke pooler ziek uit dienst gaat, jouw bestuur aan zet is? Schakel Arbo in. Want als laatste werkgever heb je verplichtingen en uitkeringsrisico’s.
 • Ellen Bourgondiën de matching is komen versterken?
 • we jullie op de hoogte houden met nieuws in de PON Post

< overzicht nieuws