PON bureau

Mini Schouten
directeur
T 06 54 34 14 19
m.schouten@ponprimair.nl

Gerard Jansen
coördinator/teamleider PONflexpool
T 0314 383 968
g.jansen@ponprimair.nl

Hans te Lindert
coördinator/teamleider PONflexpool
T 0314 383 968
h.telindert@ponprimair.nl
 

Marjory Vermeegen
coördinator/teamleider PONflexpool
T 0314 383 968
m.vermeegen@ponprimair.nl

Susette Seevinck
coördinator/teamleider PONflexpool
T 0314 383 968
s.seevinck@ponprimair.nl

Susan van der Molen
coördinator/teamleider PONflexpool
T 0314 383 968
s.vandermolen@ponprimair.nl

José Jansen
coördinator/coach loopbaancentrum
T 0314 378 204
j.jansen@loopbaancentrum-on.nl

Marloes Meijer
assistent-coördinator PONflexpool /
medewerker backoffice loopbaancentrum
T 0314 383 968
info@ponprimair.nl

Nicole Elschot
assistent-coördinator PONflexpool
T 0314 383 968
info@ponprimair.nl

Jolanda Jonker
assistent-coördinator PONflexpool
T 0314 383 968
info@ponprimair.nl

 
Dick van den Berg
coördinator ARBO
T 0314 383 526 / M 06 18 39 44 48
d.vandenberg@ponprimair.nl