Instroom jonge leraren

De PON-leden vinden het belangrijk dat er, ondanks de krimp, jong talent instroomt in de scholen. Daarom is begin 2014 het Banenplan opgesteld. In dit banenplan is met elkaar afgesproken dat er ruimte gemaakt wordt voor zo'n 30 jonge leerkrachten. Onderdeel van het Banenplan is een sociaal plan voor huidige medewerkers. Voor hen zijn vertrekbevordererende maatregelen opgenomen.
 
Regelingen voor zittend personeel
Zittend personeel dat vrijwillig uittreedt of gebruik maakt van (keuze-)pensioen kan gebruik maken van verschillende regelingen, zoals een vertrekpremie, studiefaciliteiten of looncompensatie, om de instroom van jong personeel mogelijk te maken.
Het sociaal plan (zonder gedwongen ontslagen) heeft een looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2015 en is van toepassing op de medewerkers met een vast dienstverband die werkzaam zijn bij de leden van PON.
Tijdens de looptijd van het sociaal plan kunnen werkgevers en werknemers met alle vragen rondom het sociaal plan terecht bij het servicepunt sociaal plan, gevestigd op het PON-bureau.

Benoeming 30 jonge leraren
In de periode mei - oktober 2014 zijn zo'n 30 jonge leerkrachten aangenomen. Zij zijn in eerste instantie aangesteld bij PON. Inmiddels is een flink deel van hen al benoemd bij één van de scholen.