In beweging

PON in beweging is een intitiatief van alle aangesloten besturen. Het doel is de medewerkers en de scholen vitaal te houden door een actief en stimulerend arbeidsmobiliteitsbeleid.

Medewerkers krijgen zo groot mogelijke ruimte om mobiel te worden, worden gestimuleerd na te denken over hun loopbaan en uitgedaagd om op een nieuwe plek aan het werk te gaan.

Loopbaancentrum
Het loopbaancentrum voert alle werkzaamheden uit die voortkomen uit het project 'In Beweging'. Het Loopbaancentrum Oost Nederland adviseert scholen over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. Ook helpt het centrum medewerkers na te denken over de eigen talenten en inzetbaarheid.

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld:

  • een loopbaangesprek aanvragen
  • oriënteren op een andere school
  • een training gaan volgen


Personeelsleden kunnen ook (met behoud van rechtspositie) tijdelijk van baan veranderen, deelnemen aan de PONflexpool of bijvoorbeeld gedetacheerd worden in een andere (onderwijs)sector.
 
Werkgelegenheidsbeleid
In samenwerking met de vakbonden zijn werkgelegenheidsafspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak hierin is het bij voorrang vervullen van vacatures door personeelsleden die verbonden zijn aan een van de PON-besturen. Alle vacatures worden vermeld op de website van het loopbaancentrum.

Het resultaat van dit werkgelegenheids- en mobiliteitsbeleid is dat er in de afgelopen jaren, ondanks de daling van het aantal leerlingen, geen sprake is geweest van gedwongen ontslagen.

nota In Beweging
vervolgnota In Beweging 2.0
Reglement bij In Beweging