Lerarentekort

Van krimp naar tekort
De arbeidsmarkt in Oost-Nederland is in korte tijd gekanteld van een overschot naar een tekort aan leerkrachten. Deze tekorten zijn medio 2017 vooral merkbaar bij de invulling van vervangingen en tijdelijk vacatures.  Verwacht wordt dat op korte termijn het tekort ook voor de reguliere vacatures gaat gelden.

Binnen de PON besturen, maar ook bij potentiële PABO-studenten en zittend personeel, is een denkomslag nodig. Van krimp (waarbij het leerlingenaantal op veel scholen sneller daalde dan het natuurlijk verloop van leerkrachten) naar tekort (waarbij vervangingen en vacatures niet meer ingevuld kunnen worden).

Oorzaken
In 2020 wordt landelijk een tekort van 7.000  leraren Primair Onderwijs verwacht.
De grootste oorzaak van het lerarentekort is de al jaren dalende instroom van nieuwe studenten op de PABO’s. Daarnaast is er sprake van toename van tussentijdse uitstroom van zittende leerkrachten. Bovendien gaan de komende jaren veel leerkrachten met pensioen en is het grootste deel van de leerlingendaling achter de rug.

Binnen PON is in het afgelopen jaar de groep tijdelijke poolers, beschikbaar voor vervangingen, fors gedaald. Aan de andere kant is er sprake van een toenemende vraag naar vervanging, door een gestegen ziekteverzuimpercentage en de inzet van tijdelijke formatie.  

Werkgroep lerarentekort
PON heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een werkgroep lerarentekort, waarin verschillende stakeholders participeren:

 • opleidingsmanagers van twee hogescholen
 • werkgeversservicepunt (WSP) van het UWV
 • instituut voor post-hbo en nascholing
 • drie bestuurders van bij PON aangesloten besturen
 • directie PON
 • coördinatieteam PON
   

Plan van aanpak
De werkgroep richt zich op:

 • behoud van zittend personeel
  o.a. door de inzetbaarheid van de oudere medewerker zo lang mogelijk optimaal te houden  
 • betere begeleiding voor startende leerkrachten om afhaken te voorkomen
 • inzet ‘stille reserve’; herintreders
  ontwikkelen van een herintrederstraject met beoordeling, begeleiding en zo nodig scholing
 • werving van zij-instromers
  werven van mensen die de overstap naar het onderwijs willen maken, het ontwikkelen van standaardprocedure voor instromers (o.a. een assessment- en opleidingstraject)
   

Planning
De werkgroep is sinds de zomer van 2017 actief. De eerste maanden zijn gebruikt om te oriënteren en breed te onderzoeken wat er speelt.
Begin 2018 wordt gestart met concrete uitwerking van het beleid rondom de herintreders en de zij-instromers.

Contact
Heeft u vragen over het project lerarentekort van PON? Neem dan contact met ons op via telefoon 0314 383968 of per e-mail via info@ponprimair.nl. Contactpersoon is Marjory Vermeegen.
 

Wil je aan de slag als leerkracht of onderwijsassistent? Schrijf je in bij PON en je kunt vaak direct aan het werk!
Kijk hier voor meer informatie en vacatures