Verhalen uit de praktijk
Stella Horstman maakte de overstap van PO naar VO

'Gesprek met het loopbaancentrum was heel motiverend'

Na 20 jaar basisonderwijs en met een affiniteit voor de bovenbouw wilde Stella Horstman graag een stap naar het voortgezet onderwijs maken. Het begon met een praatje hierover met een invaller die ook in het VO werkt. “Na ampel beraad  heb ik in een functioneringsgesprek ook aangegeven de wens in het voortgezet onderwijs te willen gaan werken.”

Tot de zomer van 2015 was Stella werkzaam bij SPO De Liemers. “Het heeft best even geduurd voor ik het aandurfde, maar naarmate de plannen steeds meer vorm kregen, wist ik dat ik dit echt wilde. Je hebt mensen nodig die achter je keus staan, een directrice die tegen je zegt dat je dit moet gaan doen, omdat je het wilt, omdat je het kunt, omdat het mogelijk is. “

Welke route heb je bewandeld?

“Ik heb eerst gekeken waar mijn interesses lagen en waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. Heb verschillende opleidingen onder de loep genomen, waarbij ik gekeken heb in hoeverre deze te combineren is met een fulltimebaan met gebruik van de mogelijkheden die de lerarenbeurs biedt. In het VO is het hebben van een bevoegdheid een vereiste”

“Een gesprek met het Loopbaancentrum Oost Nederland was heel motiverend. Je wordt bevestigd in je voornemen, ondanks dat je een veilig, vertrouwd en warm nest verlaat. In 2014 ben ik in de flexpool van PON aangenomen met als doel een tijdelijke functie als vaste invalkracht te vervullen en intussen iets meer tijd te hebben voor mijn opleiding. Vlak voor de zomervakantie van 2015 was er al een vacature, op AOC Oost te Doetinchem.” Tot haar verrassing werd Stella aangenomen; sneller dan verwacht.

Een nieuw warm nest

“Op mijn nieuwe school is er begeleiding voor nieuwe collega’s en er wordt rekening gehouden dat je een opleiding doet. De ervaringen van het PO zijn toe te passen in het VO, maar er is buiten dat nog veel te leren.” Stella werkt als docent Groene wereldoriëntatie/Actieve wereld en vindt dat ze opnieuw in een warm nest is terechtgekomen. Niet in de laatste plaats dankzij een goede voorbereiding.

Lees ook de andere verhalen