Preventie en duurzame inzetbaarheid

Binnen PON werken besturen voor primair onderwijs in Oost Nederland samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. Ook schoolbesturen in Oost Nederland die geen lid zijn van de vereniging kunnen gebruik maken van de dienstverlening van PON op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Wilt u meer informatie? Stuur een email naar info@loopbaancentrum-on.nl of neem contact op met Marike Timmers (adviseur duurzame inzetbaarheid), telefoonnummer 06 39 43 95 92

Tips voor het verkrijgen van inzicht in de duurzame inzetbaarheid

  • Werkscan duurzame inzetbaarheid

De Werkscan duurzame inzetbaarheid is een vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan en heeft een voorspellende waarde van 2 jaar. De Werkscan geeft door de wetenschappelijke opzet een duidelijk inzicht in de veerkracht en eventuele arbeidsrisico’s en waar op gelet moet worden om duurzaam inzetbaar te zijn.
Na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer een persoonlijke rapportage met adviezen en kan er een afspraak gemaakt worden met een arbeidsdeskundige/inzetbaarheidscoach. Zij zijn gecertificeerd werkscandeskundige en graag bereid medewerkers te ondersteunen bij een plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. De voorbereiding en het gesprek, inclusief plan van aanpak, neemt een dagdeel in beslag.

Meer informatie over de werkscan of weten wat de kosten zijn? Stuur een e-mail naar info@loopbaancentrum-on.nl of neem contact op met Marike Timmers, telefoonnummer 06 39 43 95 92.

  • Welzijnscheck

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel PO is een product van Stichting Vervangingsfonds. De (digitale) vragenlijst is ontwikkeld door TNO Kwaliteit van Leven.
In de vragenlijst wordt ingegaan op onderwerpen die te maken hebben met het welzijn in relatie tot werkzaamheden van de school. De Welzijnscheck Onderwijspersoneel PO bestaat uit een aparte vragenlijst voor lesgevenden en voor niet-lesgevenden.  De Welzijnscheck Onderwijspersoneel is voor iedereen vrij toegankelijk en kosteloos te gebruiken.
Medewerkers kunnen de welzijnscheck onderwijspersoneel invullen en ontvangen een persoonlijke rapport. Als het rapport daar aanleiding toe geeft, kan de medewerker (mits de werkgever een arbocontract heeft met PON) een afspraak maken met de inzetbaarheidscoach of bedrijfsarts.
 

  • Werkdrukwijzer

Voor het in kaart brengen en oplossen van werkdruk; de werkdruk wegwijzer leidt je in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk.

TNO werkdruk wegwijzer