Over PON

Werkgelegenheid behouden door samen te werken

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen ruim 200 basisscholen en zo’n 2.100 fte’s. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

PON fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim. Vanuit de PONflexpool worden alle korte en langdurige vervangingen op de scholen geregeld. Scholen kunnen gebruik maken van arbodienstverlening en loopbaanadvies voor personeelsleden.

Ook schoolbesturen die geen lid zijn van de vereniging maken gebruik van de dienstverlening van PON op het gebied van vervangingen en verzuim.

Visie
Binnen PON werken besturen samen, met behoud van autonomie, vanuit vertrouwen, verbinding en solidariteit aan de kwaliteit van personeel en goed werkgeverschap in een onderwijsarbeidsmarkt die voor grote uitdagingen komt te staan de komende jaren.

Missie
PON werkt aan het optimaal en effectief inzetten van personeel en biedt voor iedereen kansen voor mobiliteit om te zorgen voor optimale vitaliteit. Hiermee wordt personeel behouden en kan de vraag naar personeel worden verminderd en kunnen aan alle personeelsleden loopbaan perspectieven worden geboden.

Informatie

Bekijk hier onze flyers voor extra informatie:

Informatieflyer voor directeuren

Informatieflyer blije mobiliteit 

Routekaart verschillende soort invallers