Over PON

Werkgelegenheid behouden door samen te werken

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 226 basisscholen en zo’n 2.100 fte’s. De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

PON fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim. Vanuit de PONFlexpool worden alle korte en langdurige vervangingen op de scholen geregeld. Scholen kunnen gebruik maken van arbodienstverlening en loopbaanadvies voor personeelsleden.

Ook schoolbesturen die geen lid zijn van de vereniging maken gebruik van de dienstverlening van PON op het gebied van vervangingen en verzuim.


Meer weten? Bekijk het PON koersplan 2019-2022